Trepigget stingsild - Gasterosteus aculeatus aculeatus
Gasterosteus aculeatus aculeatus Gasterosteus aculeatus aculeatus Gasterosteus aculeatus aculeatus Gasterosteus aculeatus aculeatus Gasterosteus aculeatus aculeatus Gasterosteus aculeatus aculeatus Gasterosteus aculeatus aculeatus

Trepigget stingsild

Gasterosteus aculeatus aculeatus

Denne arten er en av de 2 stingsildartene i Norge. Den er en såkalt vestlig innvandrer, dvs den er en fisk som kan leve både i saltvann og ferskvann og som vandret opp i elvene etter istiden. Vi finner stingsilden langs hele kysten både i saltvann, i vassdrag nært saltvann og i områder som tidlige har vært nært sjø. Den er en av de 6 ferskvannsfiskene som hører naturlig hjemme på Vestlandet. De andre er nipigget stingsild, ål, ørret, laks og røye.

Hissig

Hannene er dessverre aggressive. De hevder territorium og tillater ikke andre fisker inn på sitt område. Dette kan være et problem for snille fisker som stimdannende karpefisk. Har opplevd at små rødstrupete bøllefrø har jaget hele mort- og lauestimen bort i et hjørne. Ørekyten er litt flinkere å ta igjen. Den beste løsningen er å ha så små stingsild at de rett og slett ikke greier å skremme karpefiskene.

Enkel å holde

Stingsilden tilpasser seg fort akvariet. Den spiser allerede etter kort tid og ser ut til å føle seg hjemme nesten med en gang. Stingsild er enkel å få i lek. Hvis man fanger hunner og hanner i gytetiden om våren bygger hannene reir i akvariet og lokker inn hunner som legger egg der.

Oppdatering

Hvor aggressive stingsildene er varierer med årstid, fra individ til individ og med forholdene karet. Jeg har inntrykk av at det går an å ha stingsild sammen med andre fisker hvis man prøver seg frem. F.eks hvis det er en stor stim med karpefisk rundt en stingsild kan det hende at stingsilden blir så pass lei av å jage dem hele tiden at den mer eller mindre gir opp. I alle tilfelle må man ha få stingsild i karet.

For

Har ikke prøvd tørrfor. Den naturlige føden er dyreplankton og insekter. Den tar alt av frossenfor og levendefor som den kan klare å få inn i den små munnen.

Tilbake Hjem