Fjærmygglarver - Chironomidae
Chironomidae Chironomidae Chironomidae

Fjærmygglarver

Chironomidae

Dette er de vanlige røde mygglarvene som vi kjøper frosne i butikkene. Ikke alle arter er røde, men det er nå så. På engelsk kalles de "bloodworms". Det er greit navn for det røde er blod. Larvenes eget blod. Mange av artene er tilpasset oksygenfattige miljøer og har store mengder blod ute i huden for å kunne ta opp det lille som finnes av oksygen. Det finnes 500 arter av disse myggene bare i Norge. De lever av detritus, avfall, på bunnen. De er viktige for næringsomsetningen i vann, på samme måte som meitemark på land. De voksne individene tar ikke til seg næring. De stikker altså ikke.

Tilbake Hjem