Hoppekreps - Copepoda

Hoppekreps

Copepoda

Hoppekreps er et av de vanligste planktondyrene både i havet og i ferskvann. De forekommer over hele verden. De danne ofte næringsgrunnlag for rike fiskebestander. Krepsene på bildene er trolig raudåte, Calanus finmarchicus, i forskjellige stadier. De gule, som såvidt kan sees er rurlarver. De grønne kulene er planteplankton.

For fiskeyngel og planktonspisende fisk er dette svært bra levendefor. Foret kan fanges både i sjøen og i de ferskvannsansamlinger hele året. Men det er mye mer av dem i den lyse årstiden da næringstilgangen er best. Hoppekreps er rikere på næring enn vannlopper og artemia. Yngel som fores med hoppekreps har bedre overlevelsesevne.

Det finnes også parasittiske former av hoppekreps, f.eks lakselus. Men de parasittiske formene er større og har svært annereledes kroppsform enn planktonformene.

Tilbake Hjem