Hork - Gymnocephalus cernuus
Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus Gymnocephalus cernuus

Hork

Gymnocephalus cernuus

Hork er en av 3 fisker i abborfamilien i Norge. I motsetning til abbor som er en livlig rovfisk er horken en treg og forsiktig bunnfisk. Den står mye i ro like over bunnen med haken nesten borti underlaget. Av og til legger den haken forsiktig på bunnen. Ifølge fiskeboken min bruker den det svært utviklede sidelinjeorganet, som går helt frem på hodet, til å finne fjærmygglarver som beveger seg nede i bunnlaget. Deretter graver den dype groper nedover for å finne mygglarvene. Jeg har hatt hork i et og et halvt år, men har aldri sett den grave. Men så lever det heller ikke noen dyr nede i sanden i akvariet mitt. Riktignok har den en merkelig oppførsel. Den liker godt meitemark, men det ser ut som om den må føle marken med haken før den er overbevist om at det virkelig er en mark. Den svømmer mot marken og legger seg i ro over eller ved siden av. Først når marken beveger seg slik at den berører haken snapper fisken den kjapt inn i munnen.

Biotopakvarium for hork

For at hork skal oppføre seg skikkelig realistisk i akvarium må man mate den med dyr som lever i bunnlaget, som igjen må være mykt. Dette er et vanskelig problem. Man kan ikke bruke grus her. Men å bruke slam nytter heller ikke i et akvarium. Da står man igjen med sand og pukk. Jeg har prøvd sand og det funket ikke for meg. Prøvde å slippe noen vannlevende meitemark nedi, men de kom seg ikke skikkelig frem nede i sanden. Et kompromiss hadde kanskje vært pukk. Dvs grove steiner på 4cm og oppover i diameter. Mellom disse legger det seg store mengder rusk og rask og horken kunne muligens blitt stimulert til næringssøk ved å stikke snuten ned mellom steinene og prøve å føle seg frem til mark, øyenstikkerlarver, marflo, vårfluelarver, billelarver osv. En annen mulighet er beplantet bunnlag. Her ligger det en liten utfordring.

For

Meitemark. Levende, bløte insektlarver. Krepsdyr som marflo, tanglopper ol. Frosne mygglarver. Spiser ikke tørrfor.

Tilbake Hjem