Edelkreps - Astacus astacus
Astacus astacus Astacus astacus Astacus astacus Astacus astacus Astacus astacus Astacus astacus Astacus astacus Astacus astacus Fant dette skallet i akvariet etter at krepsen hadde skiftet. Astacus astacus Astacus astacus

Edelkreps

Astacus astacus

Dette er så vidt jeg vet eneste norske ferskvannskreps. Den er mest utbred på Østlandet, men finnes enkelte andre steder i landet også. Bla er den satt ut i et vann på Voss, nær Bergen. I kortsiktig perspektiv ser krepsen ut til å klare seg bra i akvarium. I langsiktig perspektiv er jeg mer usikker. Et eksemplar jeg har hatt i 2 år ble nylig sykt og måtte avlives. Jeg er usikker på hva krepsen trenger av mat og vannkvalitet over tid. Krepsen er harmløs overfor fisk. Man skulle tro at de store klørne kunne utgjøre en trussel, men krepsen har rett og slett ikke evne til å fange fisk. Det skyldes en kombinasjon av lav intelligens, treghet og dårlig syn. Ulkene mine er så vant til krepsen at de ikke gidder å flytte seg før den trakker på dem. Øynene er oppovervendte og ser ut til å være mest til forsvar. Dvs til å oppdage farer. Næringssøk foregår ved at den føler seg frem med bein og antenner. Når den spiser bruker den de 4 små klosaksene og de avanserte munndelene. De store klørne brukes kun til tungarbeidet.

Litt vanskelig

Krepsen er etter min mening litt vanskelig å forstå. Oppførselen er mindre regelmessig enn hos fiskene. I naturen er den nattaktiv og ser på lys som fare. Det gjør trolig at oppførselen blir litt merkelig når lyset er på i akvariet. I perioder har det virket som om jeg har lært krepsen å komme frem under foring. Så snart det kommer mat i vannet løper den langs bunnen til den støter på noe. Men plutselig er det slutt og det går måneder før jeg ser den igjen. Jeg forer mye med vårfluelarver, asell, levende mark, øyenstikkerlarver og annet som gjemmer seg under steinene. Det kan hende krepsen finner disse. Ellers vet jeg ikke hva den spiser når den ikke viser seg. Det går heller ikke an å se hvor mett eller velfødd en kreps er. På fisker kan man om de ser tynne ut eller om magen buler inn eller ut. Hos krepsen skjuler det harde skallet alt dette. Det er i det hele tatt vrient å for en amatør å tolke de visuelle signalene fra dette dyret. Håper å finne ut mer om dette med tiden

Svært aggressiv overfor mindre kreps

Selv om krepsen er harmløs overfor fisk er den ekstremt aggressiv overfor artsfrender. Jeg har hatt to jevnstore krepser i samme 540 liters kar i over et år. Jeg har ikke sett at de har slåss, men da jeg forsøkte å ha oppi 6-7 mindre kreps så gikk det galt. De ble revet i fillebiter iløpet av få døgn. Det lønner seg altså å ha god plass og jevnstore dyr. Små inntrengere blir gjort kort prosess på.

For

Har sett den ta insektlarver, meitemark og døde fisker. Har forstått det slik at den er altetende. Har ikke ekprimentert så mye med foring. Ifølge en bok jeg har spiser de voksne individene mest av planter og detritus. Dette burde ikke være noe problem å for krepsen å finne i akvariet.

Tilbake Hjem