Laue - Alburnus alburnus alburnus
Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus Alburnus alburnus alburnus

Denne fisken har en misdannelse som er svært vanlig på yngel i det området den er fanget. Jeg har sett mange karpefisker med lignende ryggrad. Vet ikke hva som er årsaken til denne misdannelsen. I naturen dør nok de fleste slike fisker i løpet av det første leveårdet.

"Er det sild du har oppi her?"

Laue

Alburnus alburnus alburnus

Lauen er en av de østlige karpefiskene som kom svømmende over Østersjøen etter istiden. Den er sølvglinsende, vakker, og liker seg i stim ute i de frie vannmassene. Der spiser den dyreplankton og tar også insekter som lander på overfalten. Den trives best i store, varme sjøer og sakteflytende elver. I Norge finnes den helt nede i det sørøstre hjørnet av landet. Nedre Glomma og Øyern er typiske plasser der man kan finne laue. Mine lauer er fanget på Fetsund lenser med unntak av den på bildene, som er fanget i Leira (litt vest for Fetsund). Den ble fanget i Mai 2002 og er per November 2003 fortsatt i live og frisk. Den har vokst enormt i denne tiden. Oppførselen er livlig og nysgjerrig. Den er den eneste fisken jeg har hatt i akvarium som praktisk talt aldri har prøvd å gjemme seg under steiner eller røtter når den har blitt stresset. Den har stor appetitt, men jager ikke etter små fisk slik rovfisk gjør. Så den er en fredelig innbygger i akvariet. Lauen er nesten alltid i bevegelse og kommer til sin rett når den har god plass og kan svømme sammen med andre i stim.

For

Tørrt, frossent og levendefor. Og ellers det meste den kan få inn i munnen.

Tilbake Hjem