Nipigget stingsild - Pungitius pungitius
Pungitius pungitius Pungitius pungitius Pungitius pungitius Pungitius pungitius

Nipigget stingsild

Pungitius pungitius

Den andre av de to stingsildartene våre, og vår minste ferskvannsfisk. Utbredelsesområdet er mindre enn den tregiggedes, og den finnes mest i fersk- og brakkvann. Jeg har ikke så mye erfaring med denne fisken siden jeg kun har hatt et eksemplar en kort tid. Det virker som om den har nesten samme oppførsel og behov som sin slektning.

Mjøsa

Mitt eksemplar er fanget akkurat der Mjøsa renner ut i Vorma ved Minnesund.

Innvollsormer

Eksemplaret jeg fanget i Juni 2004 hadde mistenkelig tykk buk. Den ble bare tykkere og tykkere ettersom tiden gikk. I fiskeboken står det at stingsild kan være mellomvert for måkemark og ørretmark. Dette er innvollsormer som overføres til vertsdyret ved at det spiser mellomverten. Til slutt ble den syk og måtte avlives. I buken fant jeg de to store ormene på bildet. De hadde mønster på huden, men det kom ikke med på bildet pga det skarpe lyset og den mørke bakgrunnen. Det er nesten utrolig at den lille fisken kunne leve så lenge med disse to innvendig.

Fanget 3 nye eksemplarer da jeg var på Østlandet i Oktober 2004. Det siste bildet er av et av disse. Men de er forsvunnet. Trolig døde av ukjent årsak. Så nå har jeg ikke nipigget stingsild i karet. Det er dumt for det er de tammeste fiskene jeg har hatt. Skikkelig artige akvariefisk. Det hadde vært gøy å ha en stim i parringstiden til våren. Men det er for seint nå. Det er vel litt trangt i karet mitt til skikkelig lek uansett.

For

Den naturlige føden er dyreplankton og insekter. Har gitt den levende og frossen utgave av begge.

Tilbake Hjem