Stam - Leuciscus cephalus
Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus Leuciscus cephalus

Denne fisken har en misdannelse som er svært vanlig på yngel i det området den er fanget. Jeg har sett mange karpefisker med lignende ryggrad. Vet ikke hva som er årsaken til denne misdannelsen. I naturen dør nok de fleste slike fisker i løpet av det første leveårdet.

Stam

Leuciscus cephalus

Oppdatering

Tidligere trodde jeg dette var asp. Men etter noe diskusjon på fiskersiden.no ble det klart at det i alle fall ikke er asp. Det var enighet om at det enten var stam eller gullbust, men helt sikker var man ikke. Personlig tror jeg det er stam så jeg presenterer den under stam her foreløpig.

Hvor jeg fant dem

En varm og fin junidag i 2004 gikk jeg en tur langs Leira. Leira er en elv på Romerike og renner ut ved Lillestrøm. Det er en spesiell elv i norsk sammenheng for det er en lavlandselv som renner gjennom et flatt og svært leirholdig landskap. Det gjør vannet helt grått og ugjennomsiktig. Elven varmes trolig opp tidlig på året siden det ikke er smeltevann fra høyereliggende områder. Men det mest spesielle er at den ligger helt i den sørøstre delen av landet, den delen som fikk den rikeste innvandringen av østeuropeiske fiskearter etter istiden. Mange av disse fiskeartene er varmekjære karpefisker og har sin nordlige utbredelsesgrense i dette området.

Det var nesten umulig å se om det var noe fisk i elven på grunn av vannkvaliteten. Riktignok gikk det mye "store" lauer og snappet etter insekter i vannflaten. Men disse var ikke jeg noe interessert i. Plutselig fikk jeg øye på en stim yngel helt inne ved land. Jeg slo håven i vannet og fikk ta i en del. Det var en blandigsstim med to fiskearter. Den ene arten var helt klart ørekyter og den andre regnet jeg med var laue, siden den var sølvblank og jeg synes jeg kunne se et underbitt på de små 2 cm store fiskene. Jeg hadde bruk for slike fisker i akvariet så jeg tok dem med.

Flere uker senere da jeg hadde hatt fiskene en god stund, og de hadde vokst litt, begynnte det å skurre. Underbittet var liksom litt for lite og kroppen litt for lite langstrakt til at det kunne være laue. Jeg bestemte meg for at det måtte være vederbuk. Etter en tid begynnte jeg å tro at det var asp pga underbittet og den spisse fasongen på hodet. Dette trodde jeg i mange måneder. Til slutt begynte jeg å tvile igjen. Det var noe med finnene som ikke stemte, og munnen var ikke så underbitt likevel. På fiskersiden.no fikk jeg avkreftet at det var asp. Nå er det litt usikkert om det er stam eller gullbust, men jeg tipper stam.

For

Har kun hatt små individer. Disse tar frosne mygglarver, tørrfor, døgnfluelarver og trolig det meste annet av insekter. Større fisk spiser trolig fisk og meitemark.

Tilbake Hjem