Krypsiv - Juncus bulbosus
Juncus bulbosus

Krypsiv

Juncus bulbosus

Denne planten vokser i bekker og tjern på Sotra. Den vokser sakte og er utsatt for algepåvekst i akvarium. Trives i næringsfattige og forsurede innsjøer og elver. Sotra er perfekt med andre ord. Vokser utover bunnen i sammenhengende matter. Skal man ha denne i akvarium må man ha vannvittig god rensing av vannet.

Tilbake Hjem